Śledź nas

Numer telefonu
52 315 26 01

Nawozy

Celem dbałości o Państwa plony oferujemy szeroką gamę nawozów sztucznych. W ofercie nawozy azotowe, potasowe, fosforowe, a także wieloskładnikowe. Naszym klientom proponujemy atrakcyjne ceny, dogodne terminy płatności oraz możliwość wymiany towarowej.

Jesteśmy dealerem nawozów azotowych Anwil S.A. Jest to jedna z największych firm na rynku nawozów azotowych w Polsce, a jej produkty posiadają certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Zobacz aktualny katalog

Katalog CNMogilno 2023

Nawozy granulowane

 • Amofoska 4-12-12

  Producent: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o.

  Skład:

  • N (azot całkowity):4%
  • N (azot amonowy):4%
  • N (azot saletrzany):x
  • N (azot amidowy):x
  • P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):
  • 12% (całkowity), 9% (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie)
  • P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):6%
  • K2O (rozpuszczalny w wodzie):12%
  • CaO (rozpuszczalny w wodzie):9%
  • MgO (całkowity):2,5%
  • SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):15%

  Zawarta w nawozie siarka w formie łatwo przyswajalnej dla roślin, wspomaga i reguluje właściwy ich rozwój. Dodatkowo stymuluje pobieranie azotu, jest wartościowym składnikiem pokarmowym dla roślin siarkolubnych i wysokobiałkowych. Wysoka jakość granulek (tj. jednolita wielkość ziaren, o średnicy 2-,5 mm), ułatwia równomierny wysiew. 

 • Amofoska 5-10-25

  Producent: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o.

  Skład:

  • 5% N - azot amonowy (całkowity),
  • 10% P2O5 - pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych
  • 5% P2O5 - rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu
  • 25% K2O - tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
  • 4% CaO - tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie.
  • 14% SO3 - trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie,
  • 0,10% B - bor rozpuszczalny w wodzie.
  • Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników.

  Zawarta w nawozie siarka w formie łatwo-przyswajalnej dla roślin, wspomaga i reguluje właściwy ich rozwój. Dodatkowo stymuluje pobieranie azotu, jest wartościowym składnikiem pokarmowym dla roślin siarkolubnych i wysokobiałkowych. Wysoka jakość granulek (tj. jednolita wielkość ziaren, o średnicy 2-,5 mm), ułatwia równomierny wysiew. Potwierdzeniem stałej jakości jest uzyskanie dla tego wyrobu certyfikatu nr 20/13 z Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach.

 • Amofoska 5-10-25 z borem

  Producent: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o.

  Skład:

  • Azot (N) 5%
  • Fosfor (P2O5)10%
  • Potas (K2O) 25%
  • Wapń (CaO) 4%
  • Siarka (SO3) 14%
  • Bor (B) 0,1%

  Wieloskładnikowy nawóz granulowany, klasa ziarnistości 2-5,5 mm. Produkt przeznaczony do przedsiewnego nawożenia roślin okopowych, rzepaku ozimego i jarego, gorczycy, roślin strączkowych, motylkowych drobnonasiennych, a także warzyw.

  Amofoska 5-10-25 z borem nadaje się do nawożenia różnych gleb, bez względu na ich zwięzłość oraz stopień zakwaszenie (nawóz posiada odczyn zasadowy). Zawarte w nawozie mikroelementy pochodzą z naturalnych fosforytów. 

 • Kizeryt

  Producent: K+S Polska Sp. z o.o.

  Skład: 

  • MgO- 25%
  • SO3 - 50%

  Kizeryt granulowany to siarczanowy nawóz zawierający magnez i siarkę w postaci siarczanowej całkowicie rozpuszczalne w wodzie i natychmiast przyswajalne przez rośliny. Skuteczność nie zmienia się zależnie od pH gleby, może być stosowany na wszystkich stanowiskach. Granulat o jednolitych wymiarami, twardości i sypkości. Idealny do mieszanek mechanicznych

 • Kornkali

  Producent: K+S Polska Sp. z o.o.

  Skład

  • 40% K
  • 6% MgO
  • 4% Na
  • 12,5% SO3

  Wszystkie składniki są całkowicie rozpuszczalne w wodzie i bezpośrednio przyswajalne przez rośliny.

  Korn-Kali można stosować na wszystkich stanowiskach, gdyż jest skuteczny niezależnie od poziomu pH gleby.

  Postać granulatu umożliwia bardzo dokładny wysiew, nawet przy znacznych szerokościach.

 • Lubofos 12

  Producent: Luvena S.A.

  Skład:

  • Fosfor (P2O5) 12%
  • Potas (K2O) 20%
  • Wapń (CaO) 5%
  • Magnez (MgO) 4,5%
  • Siarka (SO3) 10%

  Lubofos 12 to nawóz wieloskładnikowy granulowany. Klasa ziarnowa 1,0 do 6,3 mm, min. 95%. W skład nawozu wchodzi fosforyt częściowo rozłożony, tzn. że nawóz posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu. Wykazuje bardzo dobre właściwości rozsiewne.  Jest to nawóz przeznaczony do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej. Wysoka zawartość w nawozie potasu w stosunku do fosforu kwalifikuje go w pierwszej kolejności do nawożenia roślin okopowych. Można go też efektywnie stosować pod zboża, na użytki zielone ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez oraz na glebach ubogich w potas i magnez przyswajalny.

 • Lubofos 5-10-25

  Producent: Luvena S.A.

  Składniki pokarmowe (procent m/m):

  • 5,0% azotu amonowego (N);
  • 10,0 % pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych,
  • 5,0 % pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie,
  • 2,5 % pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie;
  • 25,0 % tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie oraz
  • 15,0% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz posiada w swoim składzie szereg mikroelementów: 7 ppm boru, 7 ppm miedzi, 19 ppm manganu i 59 ppm cynku. Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin.

  Nawóz Lubofos 5-10-25 może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne. Bardzo dobre efekty plonotwórcze wykazuje w uprawach o dużym zapotrzebowaniu na potas.

  W uprawie roślin ozimych Lubofos 5-10-25 zapewnia plantacji niezbędne ilości azotu w okresie jesieni, a w przypadku roślin jarych obecność tego składnika w nawozie pozwala na zmniejszenie wiosennych dawek nawozów azotowych. Amonowa forma azotu zwiększa dostępność trudnodostępnych związków fosforu w glebie. Nośnikiem fosforu w nawozie jest częściowo rozłożony fosforyt, co sprawia, że fosforany są stopniowo uwalniane z nawozu w całym sezonie wegetacyjnym. Nawóz zawiera siarkę zarówno w formach szybko działających, jak i trudniej rozpuszczalnych zapewniając dobre zaopatrzenie w ten składnik roślin siarkolubnych takich jak rzepak, kapusta, czosnek i cebula bez ryzyka wymycia siarczanów poza zasięg systemu korzeniowego.

 • Lubofos bezchlorkowy 3,5-10-18,5

  Producent: Luvena S.A.

  Skład:

  • 3,5%(N) azotu amonowego,
  • 10,0% pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w kwasach mineralnych,
  • 5,0% pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie,
  • 2,5% pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w wodzie,
  • 15,0% (K2O) tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie,
  • 6,0% (CaO) tlenku wapnia rozpuszczalnego w wodzie,
  • 2,5% (MgO) tlenku magnezu całkowitego oraz
  • 11,0% (S) siarki całkowitej.
 • Lubofos PK 14-24

  Producent: Luvena S.A.

  Skład:

  • 14%  pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55% pięciotlenek fosforu (P₂O₅)) rozpuszczalny w 2% roztworze kwasu mrówkowego
  • 24%  tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
  • 3%  tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
  • 6,5%  trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

  Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Lubofos PK przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokości 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nie zawiera składników ograniczających kiełkowanie nasion, co umożliwia siew po 2-4 dniach od nawożenia. Nawóz nadaje się na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości i odczynu. Na użytki zielone wskazane jest podzielenie dawki na dwie części i zastosowanie pierwszego nawożenia wczesną wiosną, a drugiego po zbiorze pierwszego pokosu lub po drugim wypasie pastwiska.

 • Lubofos pod rzepak

  Producent: Luvena S.A.

  Skład:

  • N- 3,5%
  • P - 10%
  • K - 18,5%
  • CaO - 2%
  • MgO - 2,5%
  • SO3 - 14,5%
  • B -0,2%
    
  • Cu -13 ppm
  • Mn -90 ppm
  • Zn - 75 ppm

  Lubofos pod Rzepak jest nawozem granulowanym, dedykowanym pod uprawy rzepaku. Zawiera wszystkie składniki wymagane przez rzepak do prawidłowego wzrostu roślin i zapewnia uzyskanie wysokich plonów. Skład nawozu zaspokaja specyficzne wymagania pokarmowe rzepaku pod względem siarki, boru i manganu. Granula nawozu uwalnia składniki przez cały okres wzrostu roślin. W uprawie rzepaku ozimego przedsiewne nawożenie Lubofosem pod Rzepak wpływa na lepsze przezimowanie roślin, zwiększając ich zimotrwałość i mrozoodporność. Lubofos pod Rzepak może być również stosowany pod inne rośliny krzyżowe, np. gorczycę, rzepik i inne warzywa kapustne.

 • Lubofoska 4-12-12

  Producent: Luvena S.A.

  Skład:

  • Azot (N) 4%
  • Fosfor (P2O5) 12%
  • Potas (K2O) 12%
  • Wapń (CaO) 14%
  • Siarka (SO3) 29%

  oraz mikroelementy:

  • Bor (B) 9 ppm
  • Miedź (Cu) 10 ppm
  • Mangan (Mn) 55 ppm
  • Cynk (Zn) 70 ppm

  Wieloskładnikowy nawóz granulowany, klasa ziarnistości 1-5 mm. Produkt przeznaczony do przedsiewnego nawożenia zbóż ozimych i jarych, rzepaku, ziemniaków, strączkowych, motylkowych drobnonasiennych. Nawóz szczególnie polecany w uprawie zbóż ozimych i rzepaku na stanowiskach ubogich w przyswajalny magnez i siarkę.

 • Mocznik

  Producent: Zakłady Azotowe Puławy S.A.

  Skład:

  • Azot (N) 46%

  Nawóz granulowany, klasa ziarnowa 1-4 mm. PULREA to uniwersalny nawóz azotowy, przeznaczony pod różne rośliny do nawożenia przesiewnego i pogłównego również w formie oprysku. Do stosowania na różnych glebach, z wyjątkiem bardzo kwaśnych, bardzo zasadowych lub gleb świeżo zwapnowanych. 

 • Patentkali

  Producent: K+S Polska Sp. z o.o.

  Skład: 

  • K- 30%
  • MgO - 10%; 
  • SO3 - 42%;

  Patentkali to nawóz potasowy zawierającym duże ilości magnezu i siarki. Wszystkie składniki mają postać siarczanów, są rozpuszczalne w wodzie i natychmiast przyswajalne przez rośliny. Działanie jest niezależnie od pH gleby i można go stosować na wszystkich stanowiskach.
  Optymalna granulacja i sypkość zapewnia dokładne rozprowadzanie na znacznych szerokościach wysiewu.
   

 • POLCALC III GENERACJI

  Producent: Polcalc Sp. z o.o.

  Skład:

  • Węglan wapnia (CaCO3) 93-98%
  • Mikroelementy i woda 7,5-3,9%

  POLCALC III GENERACJI to wapno granulowane kredowe, klasa ziarnowa 2-8 mm. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, przez co szybko odkwasza glebę i ułatwia roślinom przyswajanie  składników odżywczych. Wspomaga pobieranie takich składników jak azot, fosfor, wapń, magnez i bor. Sprzyja rozwojowi mikroflory i poprawia strukturę gleby. Przeznaczone do stosowania pod agregat, bądź pogłównie (nie stosować pod orkę) w różnych uprawach. Termin i dawki są ustalone dla poszczególnych roślin i gleb. Najczęściej na terenie naszego kraju produkt stosuje się w dawce 500-1000 kg/ha.

 • Polcalc Wapno

  Producent: Polcalc Sp. z o.o.

  Skład:

  • CaO: >50%,
  • CaCO3: 93- 98%,

  Reaktywność: 100%

  Wapno węglanowe granulowane Polcalc to nawóz wysokoreaktywny o najwyższych parametrach odkwaszających i bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Jego produkcja oparta jest o mączkę wapienną powstałą na skutek przetwarzanych skał wapiennych. Dzięki maksymalnemu rozdrobnieniu  i granulacji ma właściwości szybkiego działania. Granulki mają rozmiar od 2 do 6 mm. Najdrobniejsze frakcje mierzone są w mikronach od 5-150.

 • Polidap

  Producent: Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

  Skład:

  • Azot (N) 18%
  • Fosfor (P2O5) 46%
  • Siarka (SO3) 5%

  Polidap to wieloskładnikowy nawóz, mający postać równomiernych, nie zbrylających się trwale granulek, klasa ziarnowa 2-5 mm. Produkt przeznaczony do stosowania pod wszystkie rośliny rolnicze, warzywne i sadownicze. Szczególnie polecany na gleby ubogie w fosfor. Polidap jest nawozem uniwersalnym, można stosować go zarówno jesienią, jak i wiosną, przedsiewnie lub pogłównie. 

 • Polifoska 21

  Producent: Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

  Skład:

  • Azot (N) 21%
  • Magnez (MgO) 4%
  • Siarka (SO3) 35 %

  Nawóz o równomiernych, jasnoszarych granulach zabezpieczonych środkami antyzbrylającymi. Klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Jest nawozem higroskopijnym.Polifoskę 21 zaleca się stosować wiosną, pogłównie na rośliny ozime, szczególnie na rzepak ozimy i zboża ozime. Polecana także do stosowania wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: zboża jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe  i okopowe oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Niezastąpiona w nawożeniu roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku  i chrzanu. Bardzo efektywna na glebach organicznych, szczególnie na użytkach zielonych. Stosując Polifoskę 21 przedsiewnie, najlepiej płytko wymieszać ją z glebą – na głębokość kilku cm.

 • Polifoska 5

  Producent: Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

  Skład:

  • N (azot całkowity):5%
  • N (azot amonowy):5%
  • N (azot saletrzany):x
  • N (azot amidowy)x
  • P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):15%
  • P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):13%
  • K2O (rozpuszczalny w wodzie):30%
  • CaO (rozpuszczalny w wodzie):x
  • MgO (całkowity):2%
  • SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):7%

  Polifoskę 5 można stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoskę 5 zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne, takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polifoskę 5 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Polifoskę 5 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem w dowolnym czasie z solą potasową.

 • Polifoska 6

  Producent: Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

  Skład:

  • N (azot całkowity):x
  • N (azot amonowy):x
  • N (azot saletrzany):x
  • N (azot amidowy)x
  • P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):13%
  • P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):12%
  • K2O (rozpuszczalny w wodzie):30%
  • CaO (rozpuszczalny w wodzie):10%
  • MgO (całkowity):x
  • SO3(S) (całkowity):10%

  Holistagro PK 15-30 jest przeznaczony do przedsiewnego stosowania w uprawie roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu. Zwiększona zawartość potasu K wpływa na większą odporność roślin na suszę, podnosi produktywne wykorzystanie wody i ogranicza stres wywołany suszą, podnosi naturalną odporność roślin na choroby, szkodniki i uszkodzenia mrozowe.

 • Polifoska Krzem

  Producent: Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

      Skład:

  • 6% azotu (N) w formie amonowej,
  • 12% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 10% rozpuszczalnego w wodzie
  • 34% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej 10% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.
  • 0,5% (Si), czyli w przeliczaniu na  SiO2 - 1%

  Polifoskę krzem zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i w sadownictwie. Zaleca się ją stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.
  Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® KRZEM przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10‑20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.

 • Polifoska PLUS

  Producent: Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

  Skład:

  • Azot (N) 5%
  • Fosfor (P2O5) 10%
  • Potasu (K2O) 20%
  • Magnez (MgO) 7%
  • Siarka (SO3) 9%

  Nawóz w postaci powlekanych granul nie zbrylających się trwale, klasa ziarnowa 2-5 mm. Produkt przeznaczony do stosowania pod wszystkie rośliny rolnicze, warzywne i sadownicze. Szczególnie polecany na gleby lekkie i średnie, ubogie w potas i magnez pod rośliny o dużym zapotrzebowaniu na te składniki: ziemniak, burak, rzepak, kukurydza i motylkowe oraz w warunkach niedostatecznego nawożenie organicznego. Polifoskę Plus można stosować zarówno jesienią, jak i wiosną, przedsiewnie lub pogłównie.

 • RSM 32%

  Producent: Grupa Azoty S.A.

  Skład:

  • N (azot całkowity): RSM 32: 32%
  • N (azot amonowy): RSM 32: 8%
  • N (azot saletrzany):RSM 32: 8%
  • N (azot amidowy):RSM 32: 16%

  Zawiera wszystkie dostępne formy azotu w korzystnych proporcjach. Zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji. Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie. Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego. Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny. Oprysk lub wylew nawozu umożliwia równomierne rozprowadzanie nawozu. Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy. Zwyczajowo niższa cena czystego składnika (N) w stosunku do nawozów stałych.

  Dostępny na zamówienie.

 • Saletra amonowa Anvistar

  Producent: Anwil S.A.

  Skład:

  • Azot (N) 34%
  • Magnez (Mg) 0,2%

  Saletra amonowa jest najbardziej uniwersalnym nawozem azotowym. Można ją stosować pod wszystkie rośliny i na wszystkich glebach. Jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie, działa szybko dostarczając roślinie azot i magnez. Klasa ziarnistości 1-3,15 mm. Azot jest zawarty w dwóch formach. Pierwsza to szybko działająca forma azotanowa, druga to forma amonowa, zatrzymywana przez kompleks sorpcyjny gleby i udostępniona roślinie w dłuższym okresie po wysiewie. Układ taki zapewnia maksymalne zaopatrzenie roślin w azot w każdych warunkach glebowych i we wszystkich technologiach upraw. Saletra amonowa jest wzbogacona magnezem, który jest jednym z najbardziej niezbędnych pierwiastków do wzrostu i rozwoju roślin, spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie materii. Stosowanie saletry amonowej wpływa na poprawę wielkości i jakości plonu, wypełnienie ziarna, przedłużenie okresu wegetacji, wzrost masy nadziemnej części rośliny. Zwiększa zawartość i jakość aminokwasów oraz białek w roślinie, a także polepsza wartość technologiczną plonów. Aby zapewnić optymalną skuteczność na glebach alkalicznych i świeżo wapnowanych, saletrę amonową zaleca się wymieszać z glebą. Posiada bardzo wysoką jakość, potwierdzoną certyfikatem najwyższej jakości Q, nadanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

 • Saletrosan 26

  Producent: Grupa Azoty S.A.

  Skład:

  • N (azot całkowity):26%
  • N (azot amonowy):19%
  • N (azot saletrzany):7%
  • SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):
  • 32,5% (13%)

  Nawóz ten zaleca się stosować wiosną, pogłównie na rośliny ozime, szczególnie na rzepak ozimy i zboża ozime. Polecany także do stosowania wczesną wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: zboża jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe i okopowe oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Saletrosan 26 jest niezastąpiony w nawożeniu roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Bardzo efektywny na glebach organicznych, szczególnie na użytkach zielonych. Stosując Saletrosan 26 przedsiewnie najlepiej płytko wymieszać go z glebą, a pogłównie najlepiej stosować przed spodziewanym deszczem. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.

 • Saletrosan 26 Makro

  Producent: Grupa Azoty S.A.

  Skład:

  • Azot (N) 26%
  • Siarka (S) 13% [stanowi to 32,5% w przeliczeniu na trójtlenek siarki (SO3)]

  Nawóz granulowany, równomierne granule o zabarwieniu od brązowego do beżowego. Zabezpieczony środkami antyzbrylającymi, nie zbrylający się trwale. Granule wielkości 2-6 mm, nie mniej niż 95% masy nawozu. Saletrosan 26 makro to mieszanina azotanu amonu i siarczanu amonu z dodatkiem mączki dolomitowej, bogatej w wapń i magnez. Nawóz ten zaleca się stosować wiosną, pogłównie na rośliny ozime, szczególnie na rzepak ozimy i zboża ozime. Polecany także do stosowania wczesną wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: zboża jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe i okopowe oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Saletrosan 26 makro jest niezastąpiony w nawożeniu roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Bardzo efektywny na glebach organicznych, szczególnie na użytkach zielonych. Stosując Saletrosan 26 makro przedsiewnie najlepiej płytko wymieszać go z glebą, a pogłównie najlepiej stosować przed spodziewanym deszczem. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.

 • Saletrzak - Canvil Mg (z magnezem)

  Producent: Anwil S.A.

  Skład:

  • Azot (N) 27%
  • Magnez (MgO) 4%
  • Wapń (CaO) 6,5%

  Ten rodzaj saletrzaku jest mieszaniną azotanu amonu z drobno zmielonym wypełniaczem dolomitowym z dodatkiem substancji antyzbrylających, które doskonale zabezpieczają granulki przed zlepianiem w okresie przechowywania. Jest to nawóz obojętny, dobrze rozpuszczalny w wodzie i niezakwaszający gleby. Produkt jest mechanicznie granulowany, a jego doskonała granulacja pozwala na równomierny wysiew.Klasa ziarnowa 1-5 mm.

  CANWIL z magnezem jest uniwersalnym nawozem azotowym. Nadaje się do stosowania w uprawie wszystkich roślin, na wszystkie rodzaje gleb, szczególnie na gleby kwaśne. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie. W przypadku stosowania pogłównego wskazane jest wymieszanie nawozu z glebą w celu ograniczenia strat azotu, lub wysiew przed spodziewanymi opadami deszczu.

  Magnez zawarty w CANWILU jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju i wzrostu rośliny oraz spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie materii w roślinie. Wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie.

  Posiada bardzo wysoką jakość, potwierdzoną certyfikatem najwyższej jakości Q, nadanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

 • Saletrzak - Canvil S (z siarką)

  Producent: Anwil S.A.

  Skład:

  • Azot (N) 27%
  • Siarka (S) 4,8%
  • Wapń (CaO) około 7,5%

  Ten rodzaj nawozu jest mieszaniną azotanu amonu z drobno zmielonym wypełniaczem anhydrytowym z dodatkiem substancji antyzbrylających, które doskonale zabezpieczają granulki przed zlepieniem w okresie przechowywania. Jest to nawóz obojętny, dobrze rozpuszczalny w wodzie i niezakwaszający gleby. Produkt jest mechanicznie granulowany, a jego doskonała granulacja pozwala na równomierny wysiew. Klasa ziarnistości 1-5 mm.

  CANWIL S jest uniwersalnym nawozem azotowym. Może być stosowany w uprawie wszystkich roślin uprawnych (szczególnie rzepaku, kapusty, cebuli), na wszystkich rodzajach gleb, szczególnie na glebach kwaśnych. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie.

  W przypadku stosowania pogłównego wskazane jest wymieszanie nawozu z glebą w celu ograniczenia strat azotu. Siarka zawarta w CANWILU S zwiększa efektywność nawożenia azotem oraz ma korzystny wpływ na zawartość i jakość białka w roślinie. Wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie.

  Posiada bardzo wysoką jakość, potwierdzoną certyfikatem najwyższej jakości Q, nadanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

 • Siarczan amonu grubokrystaliczny

  Producent: Grupa Azoty S.A.

  Skład:

  • Azot (N) 21 %
  • Siarka (S) 24%

  Nawóz azotowy w postaci kryształków, zawierający siarkę. Przeznaczony do stosowania w okresie wiosennym pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny okopowe i przemysłowe, warzywa, użytki zielone i inne. Polecany zwłaszcza do nawożenia wczesną wiosną roślin krzyżowych (m.in. rzepaku, gorczycy, kapusty), ziemniaka, strączkowych, cebuli, czosnku, chrzanu oraz pora.

 • Siarczan magnezu MgS 21-30

  Producent: Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.

  Skład:

  • Magnez (MgO) 21%
  • Siarka (SO3) 30%

  Nawóz granulowany, przeznaczony do przedsiewnego stosowania w terminie jesiennym oraz wiosennym. Produkt najlepiej wymieszać z glebą, może być również stosowany powierzchniowo przed przewidywanymi opadami deszczu.  Siarczan magnezu MgS 21-30 szybko eliminuje niedobory magnezu i siarki. Zalecany dla większości roślin rolniczych i warzywnych.

 • Siarczan magnezu siedmiowodny

  Producent: Ekoplon sp. z o. o. sp.k.

  Skład:

  • Magnez (MgO) ok. 16%
  • Siarka (SO3) 32%

  Kryształki nawozu są całkowicie rozpuszczalne w wodzie, co zapewnia szybkie i efektywne wyeliminowanie niedoborów magnezu w roślinie. Produkt przeznaczony do dolistnego nawożenia różnych roślin rolniczych oraz warzywnych.

 • Sól potasowa

  Producent: Luvena S.A.

  Skład:

  • Potas (K2O) 60%

  Nawóz granulowany, klasa ziarnowa 1-5 mm, przeznaczony do stosowania pod wszystkie rośliny uprawne, na wszystkich glebach. Należy zachować ostrożność przy nawożeniu roślin wrażliwych na obecność chloru (chmiel, tytoń, niektóre drzewa, krzewy, warzywa i kwiaty). Najefektywniejsze jest stosowanie soli potasowej przedsiewnie. Rośliny ozime można nawozić pogłównie wiosną przed ruszeniem wegetacji. Potas zawarty w produkcie zwiększa efektywność nawożenia azotowego oraz poprawia odporność roślin na warunki stresowe, ponad to wspomaga regenerację uszkodzeń zimowych.

   

  • do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nawozie
  • zwiększa efektywność nawożenia azotem
  • poprawia odporność roślin na czynniki stresowe
  • powoduje, że rośliny racjonalniej gospodarują wodą, zwłaszcza w okresie suszy glebowej
  • aktywuje mechanizmy obronne przed działaniem chorób i szkodników
  • zwiększa zdolność do regeneracji roślin ozimych w okresie wczesnej wiosny
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
 • Super FOS DAR

  Producent: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o.

  Makroelementy:

  • 40% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych, co najmniej: 25% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, w tym co najmniej 93% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie,
  • 10% CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie,
  • 5% SO3 trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie.

  Mikroelementy:

  (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników.

  Super fos dar wzbogacony jest wysokoskoncentrowanym nawozem fosforowym, który można stosować przedsiewnie, wiosną i jesienią na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne łącznie z użytkami zielonymi. Nawóz jest przeznaczony dla roślin wymagających dużego zaopatrzenia w fosfor, wapń i siarkę, czyli rzepak ozimy i jary, gorczyca, kapusta, rośliny motylkowe drobnonasienne, zboża, kukurydza, ziemniaki i buraki.

 • Super mag

  Producent: Polcalc Sp. z o.o.

  Skład:

  • CaCO3  – 55%,
  • MgCO3 – 42%,

  Wilgotność: 7% ( +/ – 2%)

  Produkowany z bardzo wysokiej jakości, zmikronizowanej mączki magnezowej

  Zawiera cenne dla roślin makro i mikroelementy (B, Zn, Mn, Mo, Fe, Cu)

  Reaktywność 100%, produkt całkowicie przyswajalny przez glebę i rośliny

  Błyskawicznie podnosi pH gleby i poprawia jej strukturę

  Wysoka zawartość wapnia i magnezu wpływa na szybkie podwyższenie odczynu gleby

  Magnez zwiększa przyswajalność makropirewiastków, powodując znaczący wzrost plonów roślin uprawnych

  produkowany w ekologicznej technologii – bez użycia klejów i innych   ulepszaczy

  Oferuje możliwość zastosowania pogłównego w systemie całorocznym

 • Ultra 8-20-30-5

  Producent: Phosagro Baltic Sp. z o.o.

  Skład: 

  • N- 8%
  • P - 20% 
  • K - 30%
  • SO3 - 5% 

  Wieloskładnikowy nawóz granulowany przeznaczony do stosowania przedsiewnego. W przypadku wystąpienia konieczności można także stosować pogłównie. Przy stosowaniu pod rośliny okopowe, nawóz można przyorać razem z obornikiem. Przedsiewna dawka pozwala w pełni pokryć potrzeby roślin w stosunku do fosforu i potasu, a także pierwszej dawki azotu. Nawóz ten można efektywnie stosować pod wszystkie rośliny polowe i na użytki zielone, szczególnie polecany do nawożenia rzepaku i zbóż ozimych.

   

 • Unifoska 4-12-12

  Producent: Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.

  Skład:

  • 4% N - azot amonowy (całkowity),
  • 12% P2O5 - pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych,
  • 9% P2O5 rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
  • 12% K2O - tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
  • 9% CaO - tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie.
  • 15% SO3 - trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie,
  • 2,5% MgO - tlenek magnezu całkowity
  • Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników.

  UNIFOSKA 4-12-12 produkt tenmożna stosować pod wszystkie rośliny uprawne – zboża, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe itp.. Wyjątkowe proporcje P:K – 1:1 sprawiają, że nawóz ten jest także polecany do stosowania na łąkach, pastwiskach, sadach, uprawach warzywnych i wielu innych mających zbliżone zapotrzebowanie na fosfor i potas. Dodatkowo zawarte w nawozie makroelementy (Ca, S) i mikroelementy (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników. Magnez poprawia cechy jakościowe plonów, w tym również pasz zbieranych z użytków zielonych, zwiększając w runi zawartość magnezu niezbędnego dla zdrowia zwierząt. Nawóz ten zawierający fosforyt częściowo rozłożony, nie zawiera szkodliwych ilości metali ciężkich takich jak: arsen, kadm, ołów i rtęć, jest zatem bezpieczny dla środowiska. Polecany również w uprawie warzyw wymagających dobrego zaopatrzenia w potas i siarkę: do wszystkich warzyw kapustnych, marchwi, selera, szpinaku, ogórków i sałaty oraz różnego typu sadach.

Nawozy dolistne

 • ADOB 2.0 Mn

  Producent: ADOB Sp. z o.o. Sp. k.

  Nawóz polecany do stosowania w uprawach szczególnie wrażliwych na niedobór manganu: zbóż, rzepaku, ziemniaków i buraków cukrowych. Dostarcza szybko przyswajalnego manganu, przyczyniając się do zwiększenia zimotrwałości roślin, ich niezakłóconego wzrostu oraz sprawnego wytwarzania chlorofilu.

  ADOB 2.0 Mn należy do nawozów typu ADOB – grupy produktów dolistnych, przeznaczonych do zwalczania niedoborów makro- i mikroskładników pokarmowych w uprawach rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych. Skład każdego z nawozów został zbilansowany tak, aby w możliwie najszybszy i najskuteczniejszy sposób zniwelować istniejące niedobory. Dzięki nowej formule płynnych nawozów typu ADOB 2.0, obniżone zostało napięcie powierzchniowe cieczy roboczej oraz wzrosła efektywność pokrycia blaszki liściowej podczas oprysku. Jak pokazały badania laboratoryjne i polowe, przekłada się to bezpośrednio na wysoką skuteczność stosowania tej gamy produktów.

 • ADOB 2.0 Mo

  Producent: ADOB Sp. z o.o. Sp. k.

  Skład:

  • Azot (N) 4,8%
  • Molibden (Mo)   10%

  Płynny nawóz dolistny, zalecany szczególnie w uprawie rzepaku, kalafiora i innych roślin krzyżowych, strączkowych oraz pomidora. Niedobory molibdenu występują najczęściej na glebach lekkich o kwaśnym odczynie, małej zawrtości fosforu i dużej potasu. Zawarte

  w formule nawozu biodegradowalne tenesydy sprawiają iż roztwór cieczy roboczej nie spływa po liściu, lecz równomiernie pokrywa jego powierzchnię.


  Zalecenia stosowania:

  UPRAWA

  Termin wykonania zabiegu

  Dawka (l/ha)

  Ilość cieczy użytkowej

  (l/ha)

  rzepak

   

  Jesień:

  - faza 5-6 liści

  Wiosna:

   - po ruszeniu wegetacji

   

  0,1-0,2

   

  0,1-0,2

  200-300

   

  strączkowe i krzyżowe

  Wczesna fazy rozwoju

  0,1-0,2

  pomidor, kalafior

  Dobrze rozwinięte liście

  0,08-0,16

 • ADOB 2.0 Zn IDHA

  Producent: ADOB Sp. z o.o. Sp. k.

  Należy do nawozów typu ADOB – grupy produktów dolistnych, przeznaczonych do zwalczania niedoborów makro- i mikroskładników pokarmowych w uprawach rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych. Skład każdego z nawozów został zbilansowany tak, aby w możliwie najszybszy i najskuteczniejszy sposób zniwelować istniejące niedobory. Mikroskładniki pokarmowe zostały schelatowane biodegradowalnym czynnikiem chelatującym IDHA, aby dostarczyć uprawom lepiej przyswajalnych mikroskładników pokarmowych o dłuższym działaniu. Roślina pobiera ich więcej i przez dłuższy czas. Dzięki nowej formule płynnych nawozów typu ADOB 2.0, obniżone zostało napięcie powierzchniowe cieczy roboczej oraz wzrosła efektywność pokrycia blaszki liściowej podczas oprysku. Jak pokazały badania laboratoryjne i polowe, przekłada się to bezpośrednio na wysoką skuteczność stosowania tej gamy produktów. W ofercie znajduje się również grupa stałych nawozów typu ADOB® w formie mikrogranulatu. Mikrogranule mają charakterystyczną strukturę, dzięki czemu produkt jest wolny od pyłów, nie zbryla się i błyskawicznie ulega rozpuszczeniu w wodzie, nie pozostawiając osadu.

 • ADOB Bor

  Producent: ADOB Sp. z o.o. Sp. k.

  Skład:

  • Bor (B) 15 %
  • Azot (N) 7,8 %

  Skoncentrowany, płynny nawóz dolistny, przeznaczony szczególnie dla roślin wrażliwych na niedobór boru: rzepak, kukurydza, ziemniak, burak, niektóre warzywa a także truskawki. Bor w roślinie przemieszcza się powolnie, więc aby efektywnie zaspokoić zapotrzebowanie na ten składnik zaleca się kilkukrotne opryskiwanie roślin.


  Zalecania stosowania:

  UPRAWA

  Termin wykonania zabiegu

  Dawka (l/ha)

  Ilość cieczy użytkowej

  (l/ha)

  rzepak

   

  Jesień:

   - faza 5-6 liści

  Wiosna:

   - po ruszeiu wegetacji

   - w fazie zielonego pąka

   

  1-2

   

  3-4

  2-3

   

  200-300

   

  kukurydza

  Faza 6-9 liści

  1-3

  ziemniaki

  Przed kwitnieniem

  1-3

  buraki

  Faza 4-6 liści

  Faza zawierania międzyrzędzi

  3

  2-4

 • ADOB Cu IDHA

  Producent: ADOB Sp. z o.o. Sp. k.

  Przeznaczony jest do zasilania upraw szczególnie narażonych ma niedobór miedzi: zbóż, kukurydzy, ziemniaków, roślin motylkowych, traw, słonecznika, buraków cukrowych. Zapewnia lepszą zimotrwałość, zwiększa odporność na choroby grzybowe i bakteryjne. Sprzyja syntezie chlorofilu i jego stabilizacji oraz aktywacji wielu enzymów.

  Nawóz ADOBCu IDHA dostępny jest w formie niepylącego mikrogranulatu – wyprodukowanego w oparciu o innowacyjną technologię mikrogranulacji. Miedź poddana została chelatacji biodegradowalnym czynnikiem chelatującym IDHA, który zwiększa efektywność nawozu i przyspiesza przyswajanie mikroelementu przez roślinę.

 • ADOB Mikro

  Producent: ADOB Sp. z o.o. Sp. k.

  Płynny nawóz dolistny przeznaczony do stosowania w uprawach warzywniczych. Mikroskładniki pokarmowe schelatowane zostały czynnikiem chelatującym EDTA. Dzięki temu zyskały formę łatwo przyswajalną dla roślin. Zbilansowany skład makro- i mikroskładników pokarmowych doskonale odpowiada potrzebom upraw warzywniczych i rolniczych w różnych stadiach wzrostu oraz zapewnia zwiększoną odporność roślin na warunki stresowe.

 • ADOB PK

  Producent: ADOB Sp. z o.o. Sp. k.

  Nawóz zalecany do stosowania we wszystkich uprawach rolniczych i ogrodniczych, jednak głównie w zbożach i rzepaku. Stymuluje aktywację enzymów roślinnych, dostarcza bardzo dobrze przyswajalne formy fosforu i potasu, wpływając na prawidłową gospodarkę wodną rośliny, właściwy transport jonów i związków organicznych. Nawóz ten jest szczególnie polecany na glebach o niskim pH (poniżej 5,5) lub wysokim (powyżej 7,2), na glebach ubogich w cząstki ilaste oraz tam, gdzie występują susze lub stosuje się wysokie nawożenie azotowe w formie NH4+.

 • ADOB ProFit 4-12-38 + mikro

  Producent: ADOB Sp. z o.o. Sp. k.

  Specjalistyczny nawóz nieorganiczny do dolistnego nawożenia upraw rolniczych i ogrodniczych, doskonały do uzupełniania nawożenia doglebowego, zwłaszcza w przypadku deficytu potasu (K) oraz w warunkach stresowych. Wieloskładnikowy nawóz krystaliczny o podwyższonej zawartości potasu, zawiera wszystkie istotne makro- i mikroelementy niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin (mikroelementy Cu, Fe, Mn i Zn schelatowane przez EDTA), przez co posiada szerokie spektrum zastosowania w uprawie zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy, ziemniaków, jak również warzyw, drzew i krzewów owocowych.

 • Basfoliar 2.0 12-4-6+S

  Producent: ADOB Sp. z o.o. Sp. k.

  Skład:

  • Azot (N) 14,8 %
  • Fosfor (P2O5) 4,9 %
  • Potas (K2O) 7,4 %
  • Aminokwasy 2,0 %
  • Bor (B) 0,0,12 %
  • Miedź (Cu) 0,012 %
  • Żelazo (Fe) 0,024 %
  • Mangan (Mn) 0,012 %
  • Molibden (Mo) 0,006 %
  • Cynk (Zn) 0,006 %

  Basfoliar 12-4-6+S jest nawozem przeznaczonym do dolistnego dokarmiania roślin

  w uprawach rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych. Dzieki dodatkowi innowacyjnego czynnika IDHA, zawarte w nawozie mikroskładniki są chelatowane, przez co stają się łątwiej dostępne i szybciej przyswajane przez rośliny. Ponad to, zawarte w formule nawozu biodegradowalne tenesydy sprawiają iż roztwór cieczy roboczej nie spływa po liściu, lecz równomiernie pokrywa jego powierzchnię.

   

  Zalecane dawki:

  UPRAWA

  Dawka

  (l/ha)

  Ilość cieczy użytkowej (l/ha)

  rzepak

  6-12

  200-300

  ziemniak

  6-12

  zboża

  6-12

  kukurydza

  6-10

  buraki

  4-10

  drzewa owocowe*

  7,5-15

  1500

  winorośl*

  4,5

  chmiel

  7,5-15

  rośliny kapustne

  12-18

  600

  warzywa polowe

  2,5-6

  *nie stosować w okresie kwitnienia

 • Basfoliar 2.0 36 Extra

  Producent: ADOB Sp. z o.o. Sp. k.

  Skład:

  • Azot (N) 36,2 %
  • Magnez (MgO) 4,3 %
  • Mangan (Mn) 1,34 %
  • Miedź (Cu) 0,27 %
  • Żelazo (Fe) 0,027 %
  • Bor (B) 0,027 %
  • Cynk (Zn) 0,013 %
  • Molibden (Mo) 0,007 %

  Basfoliar 36 Extra jest nawozem przeznaczonym do dolistnego dokarmiania roślin. Produkt można stosować w uprawach rolniczych, sadowniczych oraz ogrodniczych. Dzieki dodatkowi innowacyjnego czynnika IDHA, zawarte w nawozie mikroskładniki są chelatowane, przez co stają się łątwiej dostępne i szybciej przyswajane przez rośliny. Ponad to, zawarte w formule nawozu biodegradowalne tenesydy sprawiają, iż roztwór cieczy roboczej nie spływa po liściu, lecz równomiernie pokrywa jego powierzchnię. Nawóz zaleca się stosować w systemie dawek dzielonych.


  Zalecane dawki:

   

  UPRAWA

  Dawka

  (l/ha)

  Ilość cieczy użytkowej (l/ha)

  rzepak

  6-12

  200-300

  ziemniak

  6-12

  zboża

  6-12

  kukurydza

  6-10

  buraki

  4-10

  drzewa owocowe

  7,5-12

  1500

  drzewa owocowe pestkowe

  3,75-4,5

  krzewy owocowe

  7,5

  szkółki

  7,5

  winorośl

  4,5

  truskawki

  3-3,75

  chmiel

  7,5

  400-600

  szpinak, seler

  4-8

  groszek

  3,2-4

  400-1000

  kalafior, kapusta

  8-12

 • Basfoliar 2.0 6-12-6

  Producent: ADOB Sp. z o.o. Sp. k.

  Skład:

  • Azot (N) 7,2 %
  • Fosfor (P2O5) 14,4 %
  • Potas (K2O) 7,2 %
  • Bor (B) 0,012 %
  • Miedź (Cu) 0,012 %
  • Żelazo (Fe) 0,024 %
  • Mangan (Mn) 0,012 %
  • Molibden (Mo) 0,006 %
  • Cynk (Zn) 0,06 %

  Nawóz ten jest szczególnie polecany do stosowania w uprawach kukurydzy, strączkowych oraz w sadach jabłoniowych. Bardzo dobrze sprawdza się w zwalczaniu ostrych niedoborów fosforu w innych uprawach. 

  Zalecane dawki:

  Uprawa

  Dawka (l/ha)

  Ilość cieczy użytkowej (l/ha)

  kukurydza

  6-10

  400-600

  strączkowe

  - przed kwitnieniem x 1

  -po kwitnieniu x 2

  truskawki

  3-5

  1500

  drzewa owocowe

  7,5-15

  1000

  warzywa gruntowe

  4-6

  300-400

Jesteśmy najlepsi w naszej dziedzinie

Dlaczego warto z nami współpracować

24/7 Dbamy o Twoje plony

Dbamy o Twoje plony od chwili zasiewów, aż po zbiór.

Jesteśmy terminowi

Naszym atutem są terminowe zapłaty - współpracując z nami zyskujesz.

Certyfikowane produkty

Oferujemy tylko wysokiej jakości certyfikowane produkty, które zapewnią Ci pewny plon.

Doświadczona kadra

Świadomi odpowiedzialności wobec Klientów i partnerów bisnesowych stawiamy na profesjonalizm i kompetencje.

Skontaktuj się z nami już dziś